In de Beleidsnotitie Fusie kunt u informatie vinden over het fusieproces dat SBO Wending en SBO de Schakel hebben doorgemaakt. Hier zijn de argumenten te vinden welke uiteindelijk hebben doen besluiten gezamenlijk onder één noemer (De Bloeiwijzer) verder te gaan. Verder ziet u hierin een uitgewerkt tijdspad. 
Wij menen dat de gefuseerde school meer flexibiliteit biedt om onderwijs te kunnen geven aan een leerlingenpopulatie met een grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeften. 

Om u mee te nemen in het proces geven wij hieronder de verslagen weer van de fusiebijeenkomsten en  de notuleen van de MR-vergaderingen omtrent de Fusie:

Verslag fusiebijeenkomst 21-11-2018

Verslag fusiebijeenkomst 29-1-2019 deel 1

Verslag fusiebijeenkomst 29-1-2019, deel 2 (visie vd fusieschool).pdf

Verslag MR d.d. 12-3-2019 onderwerp Fusie.pdf

Update!
Directeur-bestuurder Frans Cornet heeft namens stichting Amstelwijs, middels onderstaande brief, de gemeente Amstelveen geïnformeerd over de aanstaande fusie en gevraagd:
a. Aan het College van B&W wat hun advies over de fusie is
b. Aan de gemeenteraad akkoord te gaan met de fusie van beide scholen

Brief aan gemeente Amstelveen om instemming fusie SBO-scholen