Podcastaflevering De Bloeiwijzer

In de Podcast van Marco Sombroek lichten Ronald Bouwman en Tamara Frijn toe hoe de kwaliteitszorg op De Bloeiwijzer vormgegeven wordt.


De Bloeiwijzer is de openbare school voor speciaal basisonderwijs in Amstelveen.

De Bloeiwijzer is per augustus 2019 gestart als fusieschool van de twee voormalige scholen:
SBO Wending en SBO De Schakel.

Het gespecialiseerde team laat haar onderwijs aansluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Het resultaat: bijna alle leerlingen groeien door naar het regulier voortgezet onderwijs!

In deze Podcast spreken we Ronald Bouwman en Tamara Frijn over hoe complexe vraagstukken in een eco-systeem als een school, verrassend genoeg het beste opgelost worden met eenvoudige antwoorden. En dat is precies waar de Bloeiwijzer goed in is.