In het schooljaarplan presenteert de school waar de aandacht in het huidige schooljaar op gericht wordt en onderbouwt op welke wijze deze beredeneerde keuze tot stand is gekomen.

Schooljaarplan De Bloeiwijzer 2019 – 2020