Schoolstandaard CITO 3.0

Op deze pagina vindt u de tabel met daarin de schoolstandaard voor CITO 3.0.
In deze tabel vindt u terug welke vaardigheidsscores op het gebied van de verschillende vakgebieden passend zijn bij een uitstroomprofiel.

De tabel draagt bij om een indruk te krijgen van het niveau dat past bij het uitstroomniveau van een leerling, maar is niet de enige factor waar het uiteindelijke uitstroomniveau op gebaseerd wordt. De indruk en observaties van de leerkracht, luister- en werkhouding, huiswerkattitude etc. zijn eveneens van grote waarde voor het bepalen van het voorlopige & definitieve advies. De leerkracht van uw kind vertelt u hier graag meer over!


Nb. Aan de tabel kunnen geen rechten ontleend worden, is gebaseerd op de vaardigheidsscores gehanteerd bij CITO 3.0 en onder voorbehoud van fouten.