Op De Bloeiwijzer bieden op pedagogisch en didactisch vlak een breed aanbod. Sociaal koken is daar een mooi voorbeeld van. Een werkwijze die het sociale element verbindt aan praktische vaardigheden, waarbij rekenen, taal (woordenschat), begrijpend lezen etc. aan bod komen!

Door het aanbod van sociaal koken aan te bieden, willen we meer dan alleen goed onderwijs verzorgen. Voor deze ‘Plus’ maken we gebruik van de hulp van extern deskundigen. Voor sociaal koken ondersteunen Maaike van den Busken en Dyane Stam. De filmpjes die hieronder zijn opgenomen geven een mooie indruk van het sociaal koken.

  •  

 

Daarnaast worden voor ouders ook workshops aangeboden. 
Ter illustratie is hier een voorbeeld van een workshop opgenomen.