Team De Bloeiwijzer

Het team van De Bloeiwijzer is vakkundig en veelzijdig. Binnen het team zijn er leden van de directie, interne begeleiders, vakspecialisten, leerkrachten, onderwijs ondersteuners, administratief medewerkers, conciërges, logopedisten, vakleerkrachten gymnastiek en schoolpsychologen. Voor de precieze verdeling van de functies verwijzen we graag naar de schoolgids.