Communicatie, zowel binnen als buiten de school, vinden wij heel belangrijk.

Op deze pagina vindt u ook een aantal belangrijke communicatiepartners. Een mooi voorbeeld is de stem van onze leerlingen, die we terug laten komen middels de leerlingenraad. Een voorbeeld van ouderparticipatie betreft de MR en Ouderraad. 

Verder bestaat de werkgroep communicatie uit ouders en medewerkers en stelt zich ten doel om de communicatie door te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwsbrieven een innoverend karakter te geven en de onderwijskundige ontwikkelingen & het DNA van De Bloeiwijzer nog meer te laten zien en krachtiger te maken!