Communicatie, zowel binnen als buiten de school, vinden wij als team heel belangrijk.

Wij zijn graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Dit doen wij onder meer middels de drieweggesprekken tussen u als ouders/verzorgers, leerkracht en uw kind. Daarnaast kunt u, als u vragen of opmerkingen heeft, altijd een afspraak maken met de leerkracht om dit te bespreken.  

De leerlingen geven wij een stem in de leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk om ook in wat formelere vormen in gesprek te zijn met de ouders, bijvoorbeeld in de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad. 

Daarnaast is er een werkgroep communicatie die bestaat uit ouders en medewerkers. De werkgroep heeft als doel om de communicatie verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een innoverend karakter aan de nieuwsbrieven of de onderwijskundige ontwikkelingen en het DNA van De Bloeiwijzer nog meer te laten zien en krachtiger te maken!