Team De Bloeiwijzer

Graag stellen wij ons hier als team van De Bloeiwijzer aan u voor.

Het team van De Bloeiwijzer is vakkundig en veelzijdig. Binnen het team zijn er leden van de directie, interne begeleiders, vakspecialisten, leerkrachten, onderwijs ondersteuners, administratief medewerkers, conciërges, logopedisten, vakleerkrachten gymnastiek en schoolpsychologen. Voor de precieze verdeling van de functies verwijzen we graag naar de schoolgids.

Opleiding
 
De leerkrachten die aan een school voor speciaal basisonderwijs werken hebben een aanvullende (speciaal onderwijs, remedial teaching o.i.d.) studie gevolgd, die de theoretische kennis m.b.t. kinderen die aangewezen zijn op het speciale basisonderwijs heeft vergroot.