Voortgezet onderwijs

Vanuit de bovenbouwgroepen gaan onze leerlingen naar een passende school voor voortgezet onderwijs. Bij plaatsing in de bovenbouw wordt er een prognose geformuleerd. Elke bovenbouwer is in het schooljaar waarin hij 12 jaar wordt een potentiële schoolverlater.
In het najaar wordt er uitgebreid overlegd of de leerling toe is aan doorplaatsing naar het voortgezet onderwijs. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: de leeftijd, ons aanbod en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden verschillende gegevens verzameld, o.a.: de NIO, resultaten uit het CITO leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkracht om een weloverwogen schooladvies te kunnen formuleren.

In de schoolgids en in het schooljaarplan vindt u informatie over onze tussen- en eindopbrengsten.

Natuurlijk moet de kwaliteit van ons onderwijs uiteindelijk ook leiden tot goede leeropbrengsten bij onze kinderen. Daarom geven wij hier alvast een overzicht van onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Zoals u hieronder kunt zien mogen wij zeer tevreden zijn met de leeropbrengsten van onze schoolverlaters.