Onze onderwijskwaliteit

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat ook in de wet waar het onderwijs ten minste aan moet voldoen. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders werken elke dag erg hard om leerlingen goed onderwijs te geven. De Inspectie van het Onderwijs waarborgt dat scholen ten minste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit.

Ook bij ons op school wordt gekeken wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet. Voor meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs kunt u hier verder lezen.