Missie van De Bloeiwijzer 

Wij zijn een openbare basisschool voor gespecialiseerd onderwijs in Amstelveen. We creëren samen een fijne en veilige plek voor onze kinderen, waar ze mogen zijn wie ze zijn. Wij geven begeleiding op maat, waardoor alle kinderen tot bloei komen.

Visie van De Bloeiwijzer

Ieder kind wordt gezien en gehoord èn krijgt ruimte & vertrouwen om te groeien.

Ieder kind krijgt kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes mee om zich te ontwikkelen in het onderwijs, de maatschappij en het leven.

Wij benutten de mogelijkheden van ieder kind en bieden het kind een betekenisvol en uitdagend perspectief om talent tot uiting te laten komen.

Wij zetten onze expertise in op De Bloeiwijzer en daarbuiten. Samen met het kind, de ouder en externen.

Missie en het onderwijs van Amstelwijs (bestuur)

Ons onderwijs is meer dan leren lezen, schrijven en rekenen. We willen onze leerlingen iets leren voor het leven, voor het leven hier en nu en het leven later. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen. We bieden onderwijs met een Plus!

Met specifieke aandacht voor:

  • Vaardigheden en persoonlijke vorming;
  • Eigenaarschap en intrinsieke motivatie;
  • Kwaliteitscultuur, samen reflectief en onderzoekend naar eigen impact;
  • Talentontwikkeling.