Majeure veranderonderwerpen

Ieder schooljaar geeft de school aan, welke belangrijke veranderonderwerpen dit jaar centraal staan. De keuze van deze onderwerpen komt o.a. voort uit verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van het onderwijs, tevredenheidspeilingen, evaluaties, nieuwe inzichten & actuele vraagstukken en beoordeling van de leerresultaten. In het schooljaarplan werkt de school deze veranderonderwerpen nader uit. Hier vindt u eerst de link naar het overzicht van de majeure veranderonderwerpen.

Drie majeure veranderonderwerpen De Bloeiwijzer 2023-2024