Schoolondersteuningsprofiel
 
In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. De school biedt minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden. Het schoolondersteuningsprofiel wordt ten minste eens per vier jaar opgesteld.