Ouderraad

De Ouderraad ondersteunt activiteiten van de school in praktische zin. Het team van de Bloeiwijzer kan niet zonder hun hulp. Ze helpen bijvoorbeeld tijdens de afscheidsavond van groep 8 met het schenken van drankjes, ze versieren de school voor Sinterklaas, Kerst en Pasen, begeleiden leerlingen tijdens de schoolreis of excursies. Bovendien leveren ze goede ideeën aan voor in school, over uitstapjes of de feestdagen.

Uiteraard zijn de leden van de Ouderraad niet de enigen die mogen meehelpen in school. Wij kunnen altijd helpende handen gebruiken! Elk jaar zoeken wij extra ouders voor de begeleiding bij excursies of, voor vervoer van en naar buitenschoolse bestemmingen. Ook als u de school af en toe wilt helpen, kunt u dat altijd aan de leerkracht van uw kind laten weten.  

Heeft u op vaste dagen meer tijd en vindt u het leuk om evenementen te organiseren en te vieren? Dan zoeken wij u als lid voor de Ouderraad! Lukt u dit leuk om te doen, dan kunt u zich aanmelden voor de Ouderraad bij Tamara Frijn via tamara.frijn@debloeiwijzer.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Van alle ouders wordt jaarlijks een ‘vrijwillige’ bijdrage van € 40,- gevraagd. Van dit bedrag worden onder andere alle excursies, vieringen (Sint, Kerst enzovoort) en overige buitenschoolse (culturele) activiteiten bekostigd. Het woord ‘vrijwillige’ dient hier enige, nadere uitleg. U bent wettelijk niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Echter, zonder uw bijdrage kunnen bovengenoemde festiviteiten niet meer worden georganiseerd. Dit willen we voorkomen. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet kunnen betalen, dan zoeken wij graag met u naar een gepaste oplossing. De hoogte van de verschillende ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld door de Ouderraad en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. Jaarlijks wordt rekening gehouden en verantwoording afgelegd door de penningmeester van de ouderraad. De kascommissie controleert namens de ouders dan de uitgaven. Dan wordt ook een begroting voor het komende schooljaar opgesteld. De betaling vindt plaats via Parro/Schoolkassa. U ontvangt hierover aan het begin van ieder schooljaar een bericht.
Voor het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd.