Ouderraad

Op De Bloeiwijzer is een Ouderraad actief. De Ouderraad ondersteunt activiteiten van de school in praktische zin: bij ouderavonden, schoolfeesten, Sinterklaas en kerstfeest, schoolreis, excursies etc. Uiteraard is het verlenen van hulp binnen de school niet voorbehouden aan ouders die zitting hebben in de Ouderraad. Wij kunnen altijd helpende handen gebruiken! Elk jaar zoeken wij ouders voor de begeleiding bij excursies, voor vervoer van en naar buitenschoolse bestemmingen. Ook een ‘luis-pluis ouder’ per groep is zeer belangrijk. Als u de school af en toe wilt helpen, kunt u dat altijd aan de leerkracht van uw kind laten weten.  

De Ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Mevr. Patricia Erkelens (moeder van Levi – groep BBB);
  • Mevr. Sandra Kessler (moeder van Britt – groep BBF);
  • Mevr. Marieke de Ligter (moeder van Lars – groep BBB en Jasmijn – groep MBC);
  • Mw. Ellen Appels (moeder van Donney – groep MBD).

Geïnteresseerd in een actieve bijdrage in de Ouderraad? Er is nog ruimte voor meer leden, dus als u het leuk vindt om op vaste momenten de school te ondersteunen bij de organisatie en viering van verschillende evenementen, dan kunt u zich aanmelden voor de Ouderraad bij Tamara Frijn (leerkracht OBC, tamara.frijn@debloeiwijzer.nl)

Vrijwillige ouderbijdrage

Van alle ouders wordt jaarlijks een ‘vrijwillige’ bijdrage van € 40,- gevraagd voor het ouderfonds. Van dit bedrag worden o.a. alle excursies, vieringen (Sint, Kerst ed.) en overige buitenschoolse (culturele) activiteiten bekostigd.Het woord ‘vrijwillige’ dient hier enige, nadere uitleg. U bent wettelijk niet verplicht de ouderbijdrage te betalen. Maar wanneer velen dat ook daarom niet gaan doen, kunnen bovengenoemde festiviteiten niet meer worden georganiseerd. Dit willen we voorkomen. Mocht u het om wat voor reden dan ook niet kunnen betalen, dan zoeken wij graag met u naar een gepaste oplossing. De hoogte van de verschillende ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld door de Ouderraad en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school. Jaarlijks wordt rekening gehouden en verantwoording afgelegd door de penningmeester van de ouderraad. De kascommissie controleert namens de ouders dan de uitgaven. Ook wordt dan een begroting voor het komende schooljaar gemaakt. U krijgt bericht naar welke rekening het geld gestort kan worden of wanneer u contant kunt betalen.