Notulen werkgroep communicatie

Op deze pagina zullen de notulen van de bijeenkomsten van de Werkgroep Communicatie gedeeld worden. Mochten er vragen, opmerkingen of suggesties zijn n.a.v. de notulen, dan kunt u dit doorgeven op het volgende mailadres: communicatie@debloeiwijzer.nl

Bij voorbaat dank!

Terug