Gespecialiseerd team

Op deze pagina lichten wij u graag in over de expertise die wij dagelijks op De Bloeiwijzer inzetten. Onze medewerkers bieden leerlingen vanuit verschillende disciplines hun deskundigheid, te weten:  

  • De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben kennis op het gebied van speciale onderwijsbehoeften en kunnen ernaar handelen; 
  • De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zijn geschoold in handelingsgericht werken en kunnen ernaar handelen; 
  • De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben kennis van opbrengstgericht werken en kunnen ernaar handelen; 
  • De leerkrachten hebben een SBO-kwalificatie of certificeringsopleiding gevolgd. Meerdere leerkrachten zijn Special Education Needs Master of hebben een diploma binnen de Pedagogische Wetenschappen; 
  • Er is een leesspecialist, een techniekspecialist, een Rots & Water specialist en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, gespecialiseerd in Motorisch Remedial Teaching en Picto-gym; 
  • De leerkrachten worden door middel van observaties, collegiale consultaties en overleggen ondersteund door intern begeleiders, een psycholoog, fysiotherapeut en logopedist.