Gespecialiseerd team

Op deze pagina vertellen wij u graag meer over de expertise die wij dagelijks op De Bloeiwijzer inzetten. Onze medewerkers begeleiden de leerlingen vanuit  hun deskundigheid.

De leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel:  

  • Weten, door scholing, veel over speciale onderwijsbehoeften en kunnen de leerlingen goed begeleiden; 
  • Hebben veel kennis van handelingsgericht werken. Dit is een systematische manier van werken, waarbij de leerkrachten het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften basisbehoeften van de leerlingen; 
  • Werken opbrengstgericht. Dit betekent dat ze hoge verwachtingen hebben van de leerlingen en weten waar ze staan en wat ze kunnen. Ze stimuleren zo de kinderen om zich optimaal te ontwikkelen.

 De leerkrachten hebben een SBO-kwalificatie of certificeringsopleiding gevolgd. Meerdere leerkrachten zijn Special Education Needs Master of hebben een diploma binnen de Pedagogische Wetenschappen.

Er is een lees-, techniek- en Rots & Water specialist en een vakleerkracht bewegingsonderwijs, gespecialiseerd in Motorisch Remedial Teaching en Picto-gym; 

De leerkrachten worden door middel van observaties, collegiale consultaties (gesprekken met collega´s waarbij informatie en advies wordt gegeven) en overleggen ondersteund door intern begeleiders, een psycholoog, fysiotherapeut en logopedist.