Amstelwijs

De Bloeiwijzer is een school voor speciaal basisonderwijs die deel uitmaakt van Amstelwijs, stichting openbaar onderwijs te Amstelveen

Het Bestuur
De Bloeiwijzer is een openbare school. Het openbare karakter houdt in dat het onderwijs op onze school er is voor ieder kind dat hiervoor in aanmerking komt, zonder aanzien van ras, geloof- of levensovertuiging. Het is met andere woorden toegankelijk voor kinderen van alle gezindten.

Het bestuur is in handen van dhr. F.N. Cornet, directeur-bestuurder.
Postbus 9159
1180 BA Amstelveen
Tel. 020 – 4262460

Elke school van Amstelwijs heeft een eigen directie, waarvan de directeur integraal verantwoordelijk is voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken.

Privacy regelement Amstelwijs

Conclusie Inspectie van het onderwijs t.a.v. Amstelwijs

Tot slot delen wij met trots de conclusie van de Onderwijsinspectie ten aanzien van haar onderzoek naar het onderwijs binnen Amstelwijs. Hier kunt u lezen hoe het positieve oordeel tot stand is gekomen.