Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van onderwijs houdt toezicht op scholen en schoolbesturen. Onderzoeken op scholen en besturen worden op maat gemaakt, en bestaan in de regel uit een combinatie van lesbezoeken, analyse van documenten en gegevens, gesprekken met leraren, met schoolleiding, met leerlingen  en ouders, en een terugkoppeling naar het team. Voor meer informatie omtrent het toezicht verwijzen wij u door naar de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Ons bestuur is voor het laatst bezocht in april-juni 2019. De kwaliteit van het onderwijs op De Bloeiwijzer is zeker op orde, zelfs meer dan dat! Hieronder vindt u de link naar het rapport van bevindingen.

Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen april-juni 2019

Recht op onderwijs

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs.
In de volgende documenten leest u meer over het recht van ieder kind op onderwijs en over leerplicht.