Werkgroep Communicatie

Op De Bloeiwijzer vinden wij het belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers gezien en gehoord worden. Voor ons is dat de basis om samen verder te komen, samen verder te ontwikkelen en samen te groeien. Intensief contact is daar onderdeel van. Zowel vanuit de ouders/verzorgers als het team van De Bloeiwijzer is er behoefte om ervaringen te delen en mogelijkheden te onderzoeken om onze school weer een stapje verder te helpen. Vanuit dat oogpunt zijn wij trots op de rijke samenstelling van de werkgroep, die bestaat uit zowel ouders/verzorgers, extern deskundigen en medewerkers van De Bloeiwijzer! 

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de Werkgroep Communicatie en kunt u de notulen teruglezen van de bijeenkomsten.

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u ons bereiken op Communicatie@debloeiwijzer.nl.