Medezeggenschapsraad

Op De Bloeiwijzer wordt nauw samengewerkt met de medezeggenschapsraad. Wij waarderen de inzet en betrokkenheid van de ouders en hechten veel waarde aan de ondersteuning die de MR verricht om ons onderwijs zo optimaal mogelijk tot haar recht te laten komen.

Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de achtergrond van de MR en kunt u de notulen teruglezen van de MR-vergaderingen!

Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u ons bereiken op MR@debloeiwijzer.nl.

OPR

OPR staat voor Ondersteuningsplanraad. Dit is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband.

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin Amstelronde heeft aangegeven hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.

De OPR bestaat in totaal uit tien leden: vijf ouders en vijf personeelsleden van scholen die tot Amstelronde behoren. De samenstelling is verdeeld over de vier betrokken gemeenten en het speciaal (basis)onderwijs.

Wilt u meer lezen over de OPR, klik dan hier