Onderwerpen van de leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een breed scala aan onderwerpen zij, in overleg met de directie van De Bloeiwijzer, de revue laten passeren. De onderwerpen hebben betrekking op zaken die het onderwijs raken of betrekking hebben op de omgeving in de school & buiten de school, duurzaamheid (bijvoorbeeld de aanschaf van planten voor een groene & gezonde school) etc.

De onderwerpen worden in een agenda verwerkt en, middels notulen, openbaar gemaakt. De notulen vindt u hieronder:

De leden is gevraagd om hun motivatie op papier te zetten, waarom zij het fijn vinden deel te nemen aan de leerlingenraad. Daarnaast is één van de speerpunten, dat zij ‘actief burgerschap’ gaan ervaren en uitdragen. Dat begint bij het besef van democratie en de normen en waarden die daarbij horen. De leden hebben, middels deze brief, voorgelegd gekregen hoe zij dit ervaren. 
Binnenkort volgt spoedig een samenvatting van het beeld dat de leden van de leerlingenraad teruggekoppeld hebben.