Openbare identiteit

Het openbare karakter van onze school komt op verschillende manieren tot uiting. Onze focus is:

Op De Bloeiwijzer voelt iedereen zich welkom. We hebben respect voor elkaars eigenheid. Met ons toelatingsbeleid zorgen wij ervoor dat de school een afspiegeling is van de diversiteit in de wijk en de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, afkomstig uit gezinnen met heel verschillende achtergronden, elkaar ontmoeten, respecteren en met elkaar optrekken.

Bij diversiteit denken we niet alleen aan verschillende culturen, maar ook aan religies, opleidingsniveaus, talenten, levensopvattingen e.d.. Ons ideaalbeeld is een maatschappij waar mensen elkaar niet uitsluiten, maar in contact zijn met elkaar. Dat willen wij overbrengen op onze kinderen. We vinden het een verrijking als kinderen uit verschillende milieus met elkaar optrekken. Zo ontstaat er begrip voor elkaar en worden de leerlingen voorbereid om later als een respectvolle, betrokken wereldburger met een open levenshouding deel te nemen aan en bij te dragen aan een duurzame samenleving.