Toelichting MR

Ouders/verzorgers en medewer­kers van de  school maken op school deel uit van de Medezeggen­schaps­raad.  Zo’n raad is voor elke school wettelijk voorgeschreven en is min of meer te vergelij­ken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.

Advies- en instemmingsrecht zijn bij de wet geregeld en is vastgelegd in een reglement. Op deze wijze kunnen ouders/verzorgers en leer­krach­ten invloed uitoefenen op het beleid en de beslis­singen over hun school. De MR wordt bijvoorbeeld betrokken bij het schooljaarplan, schoolgids, de schooltijden en de nieuwe regels rondom de voor- en naschoolse opvang. Middels deze link kunt u het MR reglement inzien.

De directie legt één keer per jaar verantwoording af over de financiën en bespreekt de begroting voor het volgende jaar met de MR.  Bij een grote aanschaf zoals nieuwe computers voor de hele school of een nieuwe methode wordt er overleg gepleegd met de MR. Er wordt door de MR gekeken of het traject correct verlopen is, procedures goed gevolgd zijn en of de uitgaven wel noodzakelijk zijn. Ook wil men weten of het team zich achter de beslissing van de directie kan stellen.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar. Zij kunnen wel voor een tweede periode van 3 jaar gekozen worden. De nieuwe wetgeving geeft de MR meer invloed op verschillende beleidsgebieden. Via de website  en de nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de MR.

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

  • Marco de Witt (ouder en tevens voorzitter MR);
  • Annemarie Becker – Commissaris (ouder);
  • Yamina Al Kandoussi (ouder);
  • Rosalie Bleiksloot (medewerker);
  • Maarten Loeve (medewerker);
  • Edith Colijn (medewerker).

Tot slot kunt u ons te allen tijde bereiken op het volgende mailadres: MR@debloeiwijzer.nl

Uiteraard zullen wij uw vraag of opmerking met de grootste zorg en in vertrouwen behandelen.