Toelichting werkgroep communicatie

De Bloeiwijzer hecht veel waarde aan het contact met ouders/verzorgers en kinderen. Door de lijnen met alle betrokkenen zo kort mogelijk te houden, kunnen we ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van zowel de kinderen als de ouders/verzorgers! De communicatie tussen de leerkracht en ouders/verzorgers middels Parro is daar een voorbeeld van.

Ondanks alle inspanningen om zo nauw mogelijk in contact te treden, zijn er altijd punten tot verbetering. Om te onderzoeken op welke gebieden De Bloeiwijzer zich verder kan ontwikkelen, is de Werkgroep Communicatie opgezet. Meerdere ouders, medewerkers en directie van De Bloeiwijzer nemen hieraan deel en proberen op deze wijze suggesties te vergaren, om dit vervolgens om te kunnen zetten naar schoolbeleid en benodigde acties in de praktijk. Dit alles met als gemeenschappelijk doel ons onderwijs aan onze kinderen verder te optimaliseren!

Van iedere bijeenkomst zullen notulen opgesteld worden en via de website gepubliceerd worden.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende mailadres:

Communicatie@debloeiwijzer.nl

Terug