“De allerliefste kinderen van de hele wereld”, noemt directeur Ronald Bouwman de leerlingen van zijn school de ‘Bloeiwijzer’ aan Den Bloeyenden Wijngaerdt. Vrijdag werd daar de eenwording van de scholen Wending en Schakel gevierd. De gebouwen zijn aan elkaar gekoppeld en er heeft voor nieuwbouw een ingrijpende renovatie plaats gevonden. Het is een heel bijzonder proces geweest, kan men in de wandelgangen horen. Ooit waren beide instellingen min of meer water en vuur. Nu is er een fusie, een nieuwe naam en één directeur. Wethouder Frank Berkhout van Onderwijs feliciteerde met de eenwording, die in augustus een feit werd.

Hij deed dat te midden van massaal toegestroomde ouders, nadat ’s morgens de leerlingen er al feestelijk bij hadden stil gestaan. Het zijn er nu zo’n 250, meldde Bouwman. Een team van gedragsdeskundigen et cetera. “De meesten zijn academisch opgeleid”, vertelde een van de onderwijzeressen. “Zelf heb ik alleen Pabo, maar wel een cursus gevolgd om in dit speciale onderwijs werkzaam te kunnen zijn.” Op de school werken ongeveer zestig specialisten.

Maatwerk

Het onderwijs richt zich op kinderen die – kort door de bocht gezegd – moeilijk leren, gedragsstoornissen hebben enzovoort. Op reguliere basisscholen kunnen zij niet terecht. Het is maatwerk in de ruimste zin van het woord. Een rondleiding voert naar onder meer een atelier voor handvaardigheid en creativiteit, een keuken waar de leerlingen leren koken, kleine kamers voor wie buiten de klas tot rust moet komen en heel veel moderne leermiddelen. Rekenen gaat bijvoorbeeld digitaal. En in  dit digitale tijdperk moeten de kinderen méér leren over computers, begreep de leiding.

Vroeger ingrijpen

Toch meldt in de wandelgangen een raadslid dat sommige ouders eigenlijk niet aan de grote klok willen hangen dat hun kind op de Bloeiwijzer zit. Met het samengaan van de scholen heeft Amstelveen ook in het speciaal onderwijs een krachtig bolwerk, weet wethouder Berkhout. Hij is enthousiast over het feit dat medewerkers van jeugdzorg er ook kantoor houden en hoopt dat die proef slaagt. “Wij willen graag vroegtijdig ingrijpen in levens van kinderen die jeugdzorg nodig hebben”, zegt hij. “Dat wordt nu eenmaal op school eerder ontdekt.”

Waardering

In zijn openingsspeech meldde hij dat de onderwijsinspectie haar waardering voor het onderwijs op de Bloeiwijzer fenomenaal vond. “Wij kregen op alle aspecten de hoogste waardering”, had Bouwman trots al gezegd. Dat is te danken aan een goed team. “Iedereen komt hier graag, dus ook psychologen en zo, specialisten van buiten de school.” Het huis waarin beide scholen wonen is daartoe ingrijpend verbouwd. Er is alleen behoefte nu nog aan een grotere sportzaal, die volgende week ter sprake komt in de gemeenteraad. “Wij werden verliefd op elkaar en op een gegeven moment ga je dan trouwen”, zei Bouwman. En Berkhout noemde het uitstekende inspectierapport een goede start van de Bloeiwijzer. “Het is goed dat we in Amstelveen zo’n school hebben, die een belangrijke taak vervult.”

Groeien

‘Waar jij door groeit’ is de slogan die de Bloeiwijzer zich voert. Kinderen van uiteenlopende leeftijden leren er in voornamelijk kleine klassen wat zij bij het reguliere onderwijs aan hen voorbij gaat. Het is, zei iemand, een ’superschool’, waar zij op hun eigen manier kunnen meekomen. Berkhout, die ook jeugdzorg in zijn portefeuille heeft, lijkt ervan overtuigd dat men er ook eerder gevallen opspoort die daaraan behoefte hebben. “Op school meekijken”, noemt hij het. “Hier zitten kinderen met bijvoorbeeld een lager IQ, die soms opgroeien in gezinnen, waar ook het nodige aan de hand is. In een reguliere school kunnen zijn door hun IQ of gedrag niet meekomen. Op die punten krijgen zij hier speciale aandacht. En er zitten bijvoorbeeld hooguit vijftien leerlingen in een klas. Het speciaal onderwijs ligt in Amstelveen op een iets hoger niveau dan wat er gemiddeld van verwacht kan worden.”

Plannen

In een van de lokalen zijn zowel de persoonlijke gedrag- en leerdoelen van de leerlingen als die van de groepen in totaal geformuleerd. ‘Ik wil beter leren plannen’, blijkt een van de doelen die een kind zich heeft gesteld. En als klas: ‘Wij willen actief meedoen tijdens de lessen. Wij willen meer gaan samenwerken met elkaar.’ En: ‘Wij willen een voorbeeldfunctie voor de school vervullen.’ Het is of zij voor de totale Amstelveense gemeenschap spreken…

Bron: https://amstelveenblog.nl/2019/09/28/bloeiwijzer-top-voor-speciaal-onderwijs/