Nieuwsbrief 15-01-201

Via onderstaande link vindt u het laatste nieuws van De Bloeiwijzer. Dit wordt gedeeld middels onze nieuwsbrief. Deze brief bevat veel informatie over de wijze waarop De Bloeiwijzer invulling geeft aan alle, huidige maatregelen met het oog op een gezonde herstart van ons onderwijs!

Nieuwsbrief 15 januari 2021

Daarnaast kunt u in de volgende brief meer lezen over de oproep vanuit de onderwijsbesturen en de gemeente, ten aanzien van de kinderopvang, met het oog op alle maatregelen:

Brief kinderopvang onderwijsbesturen en gemeente

Mochten er vragen zijn, dan kunt u ons bereiken op: info@debloeiwijzer.nl

Met vriendelijke groet,

Team De Bloeiwijzer